1. 1
  2. 2

Aerial view of Xihoumen Bridge

Updated : 2021-09-08 (chinadaily.com.cn)

613702ffa310efa1e3bb1964.jpeg

Xihoumen Bridge in Zhoushan, East China's Zhejiang province, is part of the Ningbo–Zhoushan Expressway, as well as an important part of the "Zhoushan Cross-Sea Bridge" project. [Photo/IC]

1 2 3 4 >